Ahogy az optimális fizikai egészséghez szükségünk van a megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékra, úgy az egészséges lelki működésnek is vannak alappillérei. Ezek a szükségletek:

  • az autonómia – annak az igénye, hogy saját elhatározásainkat követve cselekedhessünk
  • a kompetencia – a hatékonyság megtapasztalása
  • és a kapcsolódás – az egymást támogató és elfogadó, szeretetteljes kapcsolatok igénye.

Amennyiben ez a három mentális szükséglet egyidejűleg megvalósul, az elégedettséggel jár, így ezek a tényezők a motiváció alapjainak tekinthetők.

A motiváció alapvetően meghatározza, hogy milyen lépéseket teszünk az életünkben. Az öndeterminált cselekvés belső motiváció mentén zajlik, ezáltal önmagában is jutalmazó jellegű: kielégíti a pszichés szükségleteinket.

Viszont abban az esetben, ha nem belső, hanem extrinzik (külső) motiváció hajt minket, akkor mások mércéjéhez viszonyítva kapunk visszajelzést. Ez a mérce többek között lehet a család vagy a társadalom szempontrendszere.

Persze ahhoz, hogy a motivációnkat a saját szolgálatunkba állítsuk, érdemes tisztában lennünk a céljainkkal. Ezek a célok, a motivációhoz hasonlóan, lehetnek extrinzik és intrinzik éeltcélok.

Az extrinzik, vagy más néven anyagias életcélok olyan tapasztalatok vagy állapotok elérésére irányulnak, amelyek külső megerősítést biztosítanak. Például anyagi javak, a jó megjelenésre való törekvés.

Ezzel szemben az intrinzik életcélok a személy alapvető pszichológiai szükségleteivel és belső fejlődési igényével állnak kapcsolatban. Például az egészség fenntartása, a pozitív társas kapcsolatok ápolása.

Kutatások igazolják, hogy amennyiben a belső életcélok kerülnek túlsúlyba a személy életében, úgy elégedettebb és egészségesebb lesz, szívesebben együttműködik másokkal, mértéktartóbb életet él, ezáltal az ökológiai lábnyoma is kisebb.

Az extrinzik célok ezzel szemben mind rövid, mind hosszú távon előnytelenebbnek bizonyulnak. Egyes felmérések szerint a depresszióval és a szorongással is összefüggésben állnak.

Éppen ezért érdemes átgondolnunk, hogy jelenlegi életünkben, milyen célok hajtanak minket. A következő kérdések segíthetnek ebben:

  • Mennyire elégülnek ki az alapvető szükségleteim?
  • Mit tudok annak érdekében tenni, hogy ezek kielégüljenek?
  • Mi akadályozza az elégedettségemet?
  • Mi alapján hozom meg a döntéseimet?
  • Mire tudok energiát áldozni?
  • Mi tölt fel igazán?